dijous, 26 d’abril de 2012

Interior de la Sagrada Familia

Avui, els membres de La Colla hem estat autoritzats a pintar a l'interior de la Sagrada Familia. Qui hagi estat allá comprendrà la dificultat que té pintar aquell autentic bosc de columnes. Per això m'he limitat a pintar les tres que tenia més a prop, amb els seus extranys capitells/fanals.
Inside the Sagrada Familia
Today we members of La Colla have been allowed to paint inside Gaudi's Sagrada Familia. Whoever has been there will  understand the difficulty of painting all this real forest of columns. Thats the reason why I just painted the three closest ones with their strange capitals/lanterns.
Paper Saunders High White, 300 gr, gra gruixut, mida 37 x 27 cm

dijous, 19 d’abril de 2012

Ceràmica portuguesa

Les dues ceràmiques les vaig comprar en algun viatge a Portugal i encara no les havia pintat mai. El vidre del mig el vaig comprar el la malauradament desapareguda botiga Compagnie Française de l'Orient.et de la Chine, on sempre havia trobat objectes bonics i molt pintables.

Portuguese ceramics
Both the ceramics were bought in a trip to Portugal and had yet never been painted. The glass in the middle comes from the sadly disappeared shop Compagnie Française de l'Orient.et de la Chine, where I had always found nice objects and very suitable to paint.
paper Saunders high white, 300 gr, gra gruixut, mida 55 x 37 cm 

dilluns, 9 d’abril de 2012

Llac de Como: Varenna

Seguint amb les fotos que vaig fer el passat estiu al llac de Como, aquí teniu un altre localitat d'aquest llac : Varenna.
Como Lake: Varenna
Continuing with the pictures I took last summer at Como Lake, here you are another village by the lake: Varenna.
paper Saunders High White, 300 gr, gra gruixut, mida 36 x 50 cm

dimecres, 4 d’abril de 2012

Llac de Como: Bellagio

Quan vaig veure fa uns dies al blog de l'amic Tito Fornasiero una aquarel•la de Bellagio, vaig pensar que jo no havia pintat res d'aquesta bonica localitat del llac de Como, on vaig passar uns dies l'estiu passat, tot i la quantitat de fotos que vaig fer-hi. L'edifici blanc del primer terme és l'Hotel La Pergola, que és on estava allotjat.

Como Lake: Bellagio
After seeing some days ago on the blog of our friend Tito Fornasiero a watercolor from Bellagio, I thought that I had not painted anything from that nice village by Como Lake, where I spent some days last summer, despite of the quantity of pictures I took there. The white building is the Hotel La Pergola, where I was staying. 
paper Saunders High White, 300gr, gra gruixut, mida  37 x 55 cm
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...